Algemene-VoorwaardenDeze voorwaarden gelden voor de volgende wedstrijden die vallen onder de officiële KNAF Nederlands Kampioenschappen Huurkarten van 2024 georganiseerd door Formula Karting: 


  • NK Junior 
  • NK Light
  • NK Senior 
  • NK Heavy
  • NK Endurance 


De seizoen-rijders van het jaar 2023 krijgen voorrang op hun inschrijving.

 

1) Algemene minimumeisen voor inschrijving 

1.1 Voor de deelname aan het NK Huurkarten geldt een minimumlengte van 145 centimeter.

1.2 Voor het NK Junior geldt een maximum leeftijd van 17 jaar bij aanvang van het seizoen.

1.3 Om deel te nemen aan het NK Huurkarten dien je minimaal een KNAF Karting Club licentie te hebben. Verder zijn alle KNAF kart licenties geldig voor het NK Huurkarten.

1.4 Om de KNAF Karting Club te halen, dien je een medische keuring te doen.

1.5 Om deel te nemen aan het NK Huurkarten is er voor deelnemers tussen 6-12 jaar een KNAF Karting theorie- en praktijkexamen nodig. Voor deelnemers vanaf 12 jaar is een KNAF Karting theorie examen benodigd.  Indien een rijder in 2023 al een licentie had, kan deze zonder examens verlengd worden.

1.6 Voor deelname aan het NK Huurkarten met een leeftijd tot 18 jaar is tevens een KNAF Ouder-Kindlicentie vereist. Indien een ouder niet aanwezig kan zijn, dient een nieuwe begeleider gemachtigd te worden via de website van de KNAF, en het uitgeprinte bewijs te overhandigen voor aanvang van de racedag.

2) Aansprakelijkheid en schade

2.1 Bij deelname aan het NK Huurkarten is dit geheel op eigen risico of het risico van uw ouder/voogd als de deelnemer jonger dan 18 jaar is. 

2.2 Toeschouwers kijken op eigen risico. Ieder persoon die de race locatie of gedeelte van het circuit betreedt, met inbegrip van de pitlane, valt hieronder.

2.3 Kinderen die toeschouwers zijn dienen ten alle tijden onder toezicht van een volwassene te zijn. 

2.4 Formula Karting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of verwondingen bij race-activiteiten. 

2.5 Formula Karting behoudt het recht om de toegang tot de race locatie te weigeren aan eenieder die een risico voor de veiligheid van zichzelf of iemand anders op het terrein kan zijn. 

2.6 Op de eerste racedag zal de deelnemer een inschrijfformulier tekenen ter bevestiging van afstand van verhaal.

3) Medische beperkingen

3.1 U bevestigt dat u niet beschikt over een medische aandoening die u zou verhinderen tot het rijden van de races.

3.2 U heeft ons verteld dat er geen andere medische aandoeningen zijn van belang, zodat wij u kunnen adviseren of de races geschikt voor u zijn. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: hartaandoeningen, rugletsel, epilepsie, amputaties, kunstledematen, auditieve of visuele handicap, of enige vorm van geestelijke of lichamelijke beperking.

3.3 U begrijpt dat als u de regels met betrekking tot de lengte en het gewicht waarvoor de karts normaal zijn ontworpen overschrijdt u niet in staat bent om deel te nemen. Als een algemene leidraad: rijders langer dan 200 cm of zwaarder dan 120 kg dienen toestemming te vragen voorafgaand aan de race, zodat we de geschiktheid kunnen beoordelen in samenspraak met de baanbeheerder.  

3.4 Deelname wanneer u zwanger bent is niet toegestaan. 

4) Gedrag en naleven van regels

4.1 De rijder is verplicht om zich tijdens de racedagen te houden aan de van te voren ontvangen veiligheidsbriefing en Formula Karting Sportief Reglement 2024 waarin de vastgestelde regels en richtlijnen staan.

4.2 Deze regels en richtlijnen gelden tevens voor de begeleiding van de rijder (familie, vrienden etc.).

4.3 Het niet naleven van deze regels zal leiden tot diskwalificatie van de rijder.

4.4 Bij diskwalificatie van een racedag volgt geen restitutie van inschrijfgelden. 

4.5 De organisatie behoudt het recht om sessies in te korten, te beëindigen of te verwijderen uit het dagprogramma indien de veiligheid van de deelnemers, toeschouwers of medewerkers in het gedrang komt. 


5) Inschrijfgelden

A Deelname seizoen 

A.5.1 Voor een inschrijving voor het gehele seizoen geldt een inschrijfbedrag bestaande uit een aanbetaling per racedag. 

     Voor de sprintkampioenschappen is dat €15,- per racedag:

  • NK Junior, 10 racedagen  = €150,- 
  • NK Light, 10 racedagen = €150,- 
  • NK Senior, 10 racedagen = €150,- 
  • NK Heavy, 10 racedagen = €150,- 

      Voor het Endurance kampioenschap is dat €50,- per racedag:

  • NK Endurance, 6 racedagen = €300,- 

A.5.2 De aanbetaling dient uiterlijk 5 werkdagen na bevestiging van de inschrijving bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Formula Karting IBAN nummer: NL47 KNAB 0257 3072 73.

A.5.3 Eenmaal bevestigd door de organisatie en na ontvangst van uw betaling, bent u definitief ingeschreven voor het gehele seizoen. 

A.5.4 Vanaf de eerste race dient de rijder ervoor te zorgen dat het resterende bedrag uiterlijk 14 dagen voor iedere race bijgeschreven is op de bankrekening van Formula Karting. 

B            Deelname losse racedagen

B.5.1 Het inschrijfbedrag voor een losse race dient binnen 5 dagen na inschrijving voor de desbetreffende race bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Formula Karting IBAN nummer: NL47 KNAB 0257 3072 73.

B.5.2 Na ontvangst van uw betaling bent u definitief ingeschreven voor de race.

C            Algemeen

C.5.1 Indien betalingen niet binnen de termijn zijn bijgeschreven behoudt Formula Karting het recht om de deelnemer van de lijst te halen en de plaats aan een ander te geven.

C.5.2 De persoon die de betaling overmaakt is zelf verantwoordelijk voor correcte vermelding van de details van de reservering. 

C.5.3 De betaling is tevens een bevestiging dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord bent gegaan.

C.5.4 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

6) Afmelden

A NK Huurkarten, Junior, Light, Senior, Heavy

A.6.1 Indien een rijder zich tot tien dagen voor een racedag afmeldt, dan krijgt de rijder het inschrijfgeld van de race minus de aanbetaling van €15,- teruggestort op zijn of haar rekening. 

A.6.2 Indien een rijder zich vanaf tien dagen voor een racedag afmeldt, dan krijgt de rijder het inschrijfgeld van de race minus €50,- teruggestort op zijn of haar rekening.  


B NK Endurance

B.6.1 Indien een team zich tot tien dagen voor een racedag afmeldt, dan krijgt men het inschrijfgeld van de race minus de aanbetaling van €50,- teruggestort op zijn of haar rekening. 

B.6.2 Indien een team zich vanaf tien dagen voor een racedag afmeldt, dan krijgt men het inschrijfgeld van de race minus €100,- teruggestort op zijn of haar rekening.  


C Algemeen

C.6.1 Indien een rijder of team zich niet afmeldt, is er geen teruggave van het inschrijfgeld.

C.6.2 Indien een rijder of team een duidelijk gegronde aantoonbare reden voor afmelding heeft (denk aan begrafenis), dan zal de restitutie per geval bekeken worden. Formula Karting kan eventueel naar bewijs vragen. 

7) Privacywetgeving

7.1 Bij deelname aan het NK Huurkarten gaat de rijder of team en bij minderjarigen de ouder/voogd akkoord met het gebruik van foto- en filmopnamen voor promotiedoeleinden (posters, flyers, banners etc…). 

7.2 De rijder gaat tevens akkoord met het gebruik van foto- en filmopnamen voor op de Formula Karting websites en diverse social media platformen (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok etc…). 

7.3 Aan de foto- en filmopnamen kunnen geen rechten worden ontleend.

7.4 Het mobiele telefoonnummer van de deelnemer of begeleider/voogd kan worden toegevoegd aan de NK WhatsApp groep voor eenzijdige informatie deling. Indien niet gewenst, is de deelnemer of begeleider/voogd vrij om hier uit te stappen. 

7.5 Indien een deelnemer, team of begeleider/voogd geen toestemming wilt geven dient dit schriftelijk aan de organisatie meegedeeld te worden voor het voldoen van de seizoen aanbetaling of losse racedag.

7.6 Alle persoonlijke informatie verstrekt door de rijder of begeleider/voogd blijft bij de organisatie en zal dus niet beschikbaar gesteld worden aan derden.